Ana Sayfa Yazılar 18 Ekim 2022 44 Görüntüleme

FEDERASYON NASIL KURULUR?

Federasyon Kurmak için aynı kuruluş amacına hizmet eden en az 5 derneğe ihtiyaç vardır. Federasyonların tüzel kişilik olabilmesi için kuruluş bildiriminin yanı sıra eklerini de bulundukları yerin mülki idare amirliğine teslim etmesi gerekir.

Dernekler yönetmeliğinde yer alan EK-2 ile birlikte diğer eklerin mülki idare amirliğine teslim edilmesi gerekir. Bilindiği gibi EK-2 bildirim formu dolduran aynı amaç etrafında birleşmiş en az 7 kişi dernek kurma sürecini başlatabilir. Dernek kurmak için bu formun mülki idare amirliğine teslim edilmesi gerekirken ayrıca dernek tüzüğünün de hazırlanmış olması zorunludur. Derneklerin tüzel kişilik kazanabilmesi için bu çalışma yapılır.

Federasyon Kurmak isteyenler de amaçları aynı olan en az 5 dernek ile birlikte hareket etmelidir Federasyonu kurmayı planlayan dernek temsilcilerinin imzalı kuruluş bildirimi ile birlikte ve ek belgelerle mülki idare amirliğine müracaatı gerekir. Bulundukları yerin mülki idare amirliği illerde valilikler olurken ilçelerde kaymakamlıklardır.

Federasyon Kurma Belgeleri

Federasyon tüzüğü hazırlanırken kurucu dernek temsilcilerinin imzası gerekir. Bunun yanı sıra dernekler tarafından alınan genel kurul karar örneği de federasyon kurulma süreçlerinde istenir. Kurucuların derneği temsil etme konusunda yetkili olduklarına dair karar örneği de talep edilenler arasında yer alır.

Federasyon Kurmak için gerekli belgeler temin edilerek mülki idare amirliğine başvuru yapılır. Bu belgelerin eksiksiz ve tam olması istenir. Aksi durumda başvuru süreci sekteye uğrayabilir. Federasyon kurulurken istenen belgeler şunlardır:

l Bir adet olmak üzere federasyon tüzüğü (Kurucu dernek temsilcileri tarafından imzalanmış olmalıdır)

l Federasyon kurmak isteyen derneklerin almış olduğu genel kurul karar örneği

l Dernek yönetim kurulu tarafından alınan karar örneği (Kurucuların temsil yetkisinin olduğunu beyan eder nitelikte olmalıdır)

l Kurucular içinde yabancı dernekler varsa İçişleri Bakanlığı’ndan alınmış izin belgesi gerekir. Yabancı dernekler bu şekilde federasyon kurucuları arasında yer alabilir. İçişleri Bakanlığı’nca verilen izin belgesi federasyon kurucuları tarafından imzalı beyanat şeklinde istenir.

l Denek ve vakıf dışındaki kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için de yabancı dernekler için geçerli olan süreç uygulanır.

l Yazışmaların yanı sıra tebligatların iletileceği kişilerin kimlik bilgileri ve yerleşim yerlerini ifade eden listeler de istenen belgeler arasında yer alır. Geçici yönetim kurulu üyeleri için de bu liste talep edilir.

 

Yorumlar

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.